JK Volta büroojuhina asus tööle Sigrid Karpova

Täna asus Põhja-Tallinna JK Volta büroojuhina tööle Sigrid Karpova, kes varem
töötas JK Tallinna Kalevis.

JK Volta büroojuhi peamisteks ülesanneteks on klubi administratsiooni igapäevase töö korraldamine, dokumentatsiooni korrashoid, erinevate noorteprojektide elluviimised ja mitmed teised tegevused, mis aitavad klubi viia organisatoorse osa senisest paremale tasemele.

„Sigridil on suurepärased kogemused varasemast aastatepikkusest tööst nii Andres Operi JKs, FC Floras kui Tallinna Kalevis,“ tundis JK Volta juhatuse esimees Raimo Nõu heameelt kogenud töötaja liitumise üle. „Olen veendunud, et tema teadmised ja oskused võimaldavad meie klubi igapäevast juhtimist parandada ja toovad palju uut oskusteavet. Sigrid Karpova liitumisest saab kasu iga meie klubi liige, sest tema abil saame muuta meie klubis mitmes valdkonnas efektiivsemaks ja tulemuslikumaks.“

Nõu lisas, et uus büroojuht aitab klubil veelgi hoogsamalt kasvada ning kinnitada kanda Eesti jalgpallimaastikul. „Oleme juba arutanud mitme uue projekti ja tegevuse elluviimisest, et parandada kogukonnasuhteid ja klubi liikmetele pakutavaid tingimusi,“ osutas Nõu, et Karpoval seisab ees lai ja põnev tööpõld.

„JK Volta kiire areng on igale Eesti jalgpallimaastikul tegutsejale silma jäänud,“ lausus Karpova. „On muljetavaldav, et JK Volta on kõigest 1,5 aastaga toonud spordi juurde üle 220 kohaliku noore ning aidanud Põhja-Tallinna mainet oma lühikese tegutsemisajaga tunduvalt positiivsemaks muuta. Kõrvalt vaadates oli sümpaatne jälgida, kuidas klubi kogukond aitas sel talvel väga aktiivselt kaasa ka Sõle jalgpallihalli avariijärgsete tegevustega, et hall saaks võimalikult ruttu uuesti töökorda. Seepärast on mul väga hea meel JK Voltaga liituda ja anda oma panus klubi arengu jätkumisse.“

Karpova lisas, et tavapärase kontoritöö kõrval soovib ta anda panuse noortetöö arendamisel: „Senistes töökohtades olen pidanud esmatähtsaks just noortejalgpallis heade tingimuste loomist ning mulle meeldib, et JK Volta suhtub sellesse tõsisemalt kui nii mõnigi suurklubi. Selge, et noortetöös saavad klubid vilju noppida alles aastate pärast ja paljud ei kannata seda oodata, kuid seda enam usun, et just JK Voltas saavad noored jalgpallihuvilised väga head tingimused oma sportlaskarjääri kujundamisel.“

Sigrid Karpova on sel aastal juba teine JK Tallinna Kalevist lahkunud ja JK Voltaga liitunud inimene. Jaanuari alguses alustas klubi vanemate poiste treenerina tööd endine Tallinna Kalevi treener Vahur Kiis.